Dinsdag 21 augustus 2018

Dinsdag 21 augustus

Dagthema: Jezus redt

Bijbelgedeelte: Lukas 15:1-7
Jezus zoekt wat verloren is en redt.

Het verloren schaap
Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen. En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Zoek het uit
God wil niets van Zijn eigendom (Zijn kudde) verliezen en is blij als Hij terugvindt wie verdwaald was. Hij gaat ook actief op zoek naar het verlorene.

Boodschap aan de kinderen:
Jezus wil ons redden. Hij wil ons niet kwijt raken. Daarom gaat Hij op zoek naar ons.

 

De Groep groot mocht vandaag zeskampen! Gelukkig was het mooi weer waardoor het niet zo erg was om nat te worden.. De groep midden heeft mooie schaapjes geknutseld waar je op kan krijten, ze zijn erg leuk geworden! De kleinste groep heeft spelletjes buiten gedaan. Morgen mag de midden groep zeskampen, dus denk aan oude kleren morgen!