Donderdag 23 augustus 2018

Donderdag 23 augustus

Dagthema: Jezus woont in de hemel

Bijbelgedeelte: Handelingen 1:4-14
Je kunt Jezus niet zien. Hij woont in de hemel.

De hemelvaart

En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten,  u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Zoek het uit
Als je in de Bijbel gaat zoeken, vindt je informatie over Jezus. Vertel wat je vindt ook aan anderen.

Boodschap voor de kinderen
Jezus woont in de hemel. Daarvandaan zorgt Hij voor ons en Hij bidt voor ons. Hij maakt ook voor ons een plaats klaar in de hemel.

De laatste dag van de VBW is voorbij.. Maar het was niet zomaar een dag! Het was een geweldige dag! De groep klein mocht allerlei spellen doen rondom de kerk en ze waren vandaag echte prinsen en prinsessen! Wat zagen jullie er mooi uit! De haren van de meisjes werden ingevlochten. De groep midden heeft spellen gedaan op de ventweg en mochten zelf uitzoeken wat en wanneer ze gingen doen, onder het mom "Zoek het uit", en dit ging ze goed af! Vooral oude apparaten uit elkaar halen was populair. De groep groot heeft het spel "Wie is de Mol" gespeeld door Ochten, wat was het spannend! Allemaal hebben ze lekker pannenkoeken gegeten! En hup weer de tent in, want daar wachtten de ouders al voor de afsluitingsavond! Wat een mooi filmpje is er van de kinderen gemaakt, leuk om terug te zien. We hebben geluisterd naar Jolanda Kromhout en Giovanni Masetti die een hartverwarmend verhaal vertelde "Niemand is zoals jij" met als boodschap: Het maakt niet uit wat andere mensen van hen denken. De kinderen zaten er helemaal in, het was best even een zit, maar ze hebben het goed volgehouden! Daarna is er heerlijk gesmuld van lekkers met wat te drinken. We kijken terug op een bijzonder mooie week. De dagen zijn omgevlogen. De filmpjes en foto's staan op de website om terug te kijken. Allemaal bedankt voor deze week! Zowel de kinderen als iedereen die geholpen heeft. We zien jullie graag zondagochtend terug in de afsluitingsdienst van 10:00 uur. Want wat zit er nu toch in het kleinste kistje...!?