Maandag 20 augustus 2018

Dagthema: Jezus Geneest

Bijbelgedeelte: Lukas 17:11-19

Jezus geneest en geeft de tien mannen de mogelijkheid om opnieuw te beginnen.

De tien melaatsen
En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.

Zoek het uit
We kunnen God leren kennen door Jezus. In het Bijbelverhaal blijken heel veel mensen daar niet zo van onder de indruk te zijn. En moderne mensen zijn dat ook niet zo gauw. Maar als je ontdekt wie God is, wil je meer van Hem weten. Ga je opnieuw naar Hem toe.

Boodschap voor de kinderen: Als mensen Jezus om hulp vragen, dan helpt Hij!

De eerst VBW-dag zit er alweer op! Het was een mooie ochtend met veel vrolijke kinderen. Na even in de tent te zijn geweest met elkaar en geluisterd te hebben naar een bijbelverhaal heeft de groep klein geknutseld, de groep groot heeft o.a. meubeltjes opgeknapt en de groep midden heeft een speurtocht gedaan door het dorp, erg leuk! Het themalied en de weettekst zijn geoefend, morgen weer! De Sketch was ook weer leuk, we weten nu wie Jezus is. Denk vast na of Jezus nog steeds leeft? Morgen komen we erop terug! Graag tot dan!