Doel van de VBW

Rand- en buitenkerkelijke kinderen [en hun ouders] in aanraking brengen met God en Jezus. We doen dit door het evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met behulp van de Heilige Geest door de Bijbel bekend is geworden.
De VBW vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn, waar naar hen gekeken wordt met de ogen van Christus.
Alle onderdelen zoals zingen, poppenkast, een verhaal vertellen, spelletjes spelen en bidden, zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

Laat zo je licht maar schijnen,
bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!
(Mattheüs 5:16)
 

Stel je voor


Doelgroep

De VBW is bedoeld voor kinderen en jonge tieners die Jezus nog niet persoonlijk kennen.
We moeten ons realiseren dat er kinderen zijn die tijdens de VBW voor het eerst in aanraking komen met de boodschap van de Bijbel.
En voor wie de VBW ook de enige plaatst in hun leven is waar dit gebeurt.
Als je meewerkt aan de VBW is het goed te beseffen dat het om deze kinderen gaat, al zijn het misschien maar een klein aantal tussen al die kinderen die komen.

Het team van de Vakantie Bijbel Week, werkt onder verantwoordelijkheid van de Zending en Evangelisatie Commissie van de Hervormde Gemeente in Ochten.
Alle leden van het team zijn ook meelevend in deze kerkelijke gemeente en hebben een passie voor het werken met kinderen en het Evangelie van Christus.

Lees meer over onze gemeente op onze gemeentelijke website: www.hervormdochten.nl

 Om deze week mogelijk te maken, zijn we heel erg blij met donateurs die ons jaarlijks willen bijstaan.

We ontvangen met blijdschap en delen dit graag met de kinderen en met u.

 

Teamleden:

Yvonne Buis
Linda van Hal
Ulrike van Grasstek
Gerlise van Reenen
Marieke Vroegindeweij
Denise van de Westeringh
Eline van de Westeringh
Jaap Bosch
Sjoerd van Reenen
Bastiaan Vroegindeweij
Sonja Hermsen

 team_2013

Login